Historia Filozofii

Redakcja

Redaktor naczelny

Tomasz Kupś

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
e-mail: kups@umk.pl

Sekretarz redakcji

Dawid Kolasa

(Toruń, Polska)
e-mail: dawid.kolasa@gmail.com

Redaktorzy językowi

Daniel Clarkson - j. angielski (native speaker)

David Kozlowski - j. niemiecki (native speaker)

Alice Reiske - j. niemiecki (native speaker)

 

Redatorzy

Marta Chojnacka 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska)

Adam Grzeliński 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska)

Małgorzata Lisecka 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska)

Milena Marciniak

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska)

Rafał Michalski

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska) 

Dariusz Pakalski

(Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)

Marta Szymańska-Lewoszewska 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń, Polska)