Historia Filozofii

Rada naukowa

Bolesław Andrzejewski (Poznań, Polska)
Ľubomír Belás (Prešov, Słowacja)

Steffen Dietzsch (Berlin, Niemcy)
Honorata Jakuszko (Lublin, Polska)

Andrzej Kaniowski (Łódź, Polska)

Yasushi Kato (Tokio, Japonia)

Nancy Kendrick (Wheaton, USA)

Heinz Kimmerle (Zoetermeer, Holandia)

Zbigniew Kuderowicz (Radom, Polska)

Radosław Kuliniak (Wrocław, Polska)

Bernd Ludwig (Getynga, Niemcy)
Jarosław Rolewski (Toruń, Polska)

Werner Stark (Marburg, Niemcy)

Sandra Zákutná (Prešov, Słowacja)

Mirosław Żelazny (Toruń, Polska) – przewodniczący