Historia Filozofii

Recenzenci

Recenzenci tomu 1/2010
Jarosław Rolewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)

Recenzenci tomu 2/2011
Bogdan Banasiak, Uniwersytet Łódzki (Łódź)
Christoph Horn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Bonn, Niemcy)
Oresta Losyk, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki (Lwów, Ukraina)
Artur Mordka, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Dieter Schönecker, Universität Siegen (Siegen, Niemcy)
Ewa Starzyńska-Kościuszko, Uniwersytet Warmiński-Mazurski (Olsztyn)
Danuta Ślęczek-Czakon, Uniwersytet Śląski (Katowice)

Recenzenci tomu 3/2012
Heiner F. Klemme, Johannes Gutenberg-Universität (Mainz, Niemcy)
Oresta Losyk, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki (Lwów, Ukraina)
Ihor Karivets, Uniwersytet Państwowy, Politechnika Lwowska (Lwów, Ukraina)
Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Monika Bakke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Bogdan Banasiak, Uniwersytet Łódzki (Łódź)
Stanisław Jedynak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Andrzej Kaniowski, Uniwersytet Łódzki (Łódź)

 

Recenzenci zeszytów 1, 2, 3, 4, tom 4/2013

Dr hab. Henryk Benisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Stanisław Czerniak (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
Prof. Krystyna Górniak-Kocikowska (Southern Connecticut State University)
Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr hab. Kinga Kaśkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Univ.-Prof. Dr. Heiner F. Klemme (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. dr. Aleksiej Nikołajewicz Kruglow (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
Dr hab. Krzysztof Lipka, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Dr hab. Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska)
Doc. Oresta Łosyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki)
Pr. Dr. Gerhard Schönrich (Technische Universität Dresden)
Ks. dr. hab. Krzysztof Śnieżyński (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. Dr. Dr. Andrzej Wierciński (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński)

 

Recenzenci zeszytów 1, 2, 3, 4, tom 5/2014

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

Dr hab. Dariusz Barbaszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Dr hab. Henryk Benisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Prof. Dr. Jan C. Joerden (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy)

Dr hab. Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska)

Prof. dr hab. Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Doc. Oresta Losyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet im. I. Franki, Lwów, Ukraina)

Dr hab. Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)

Dr hab. Hubert T. Mikołajczyk, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska)

Prof. Dr. Werner Stark (Philipps-Univeristät Marburg, Niemcy)

Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Prof. dr. Max Urchs (EBS Universität für Wirtschaft und Recht Wiesbaden, Niemcy)

Roomet Yakapi, PhD. (University of Tartu, Tartu, Estonia)

Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (University of Presov in Presov, Słowacja)

Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)