Historia Filozofii

Profil i działy

„Studia z Historii Filozofii” (ISSN 2083-1978) są czasopismem Instytutu Filozofii UMK, które w latach 2010-2011 ukazywało się jako rocznik publikowany w wersji drukowanej. Od 2013 roku "Studia z Historii Filozofii" są kwartalnikiem wydawanym w wersji elektronicznej w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons. Czasopismo ukazuje się na Platformie Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Open Journal System (wszystkie numery czasopisma dostępne są bezpłatnie).

 

Celem naszego pisma jest prezentacja dokonań współczesnej i dawnej historii filozofii. Opracowania oraz teksty źródłowe publikujemy w trzech działach. W dziale PRZEKŁADY zamieszczamy współczesne oraz dawne, klasyczne teksty filozoficzne (między innymi kolejne fragmenty Opus postumum Immanuela Kanta), a także cenne opracowania historyczno-filozoficzne. W dziale ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ publikujemy rezultaty najnowszych badań historyczno-filozoficznych (są to często mało znane, bądź zapomniane wartościowe opracowania polskich filozofów i historyków filozofii). Dział ROZPRAWY zawiera teksty współczesnych badaczy filozofii (wśród naszych autorów znajdują się współpracujący z Instytutem Filozofii UMK w Toruniu historycy filozofii z Niemiec, między innymi Bernd Ludwig, Steffen Dietzsch, Andree Hahmann, Heiner F. Klemme, Reinhard Brandt czy Mario Brandhorst).

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r., za publikację naukową w "Studiach z Historii Filozofii" przysługuje 5 punktów.

Autorów zapraszamy do współpracy