Historia Filozofii

ERIH PLUS

Od 2015 "Studia z Historii Filozofii" są indeksowane w ERIH PLUS. Informacje znajdują się tutaj.